Tuesday, February 22, 2011

NEW BOOK: BIBLIATUM MAGNUM

TO GOD BE THE GLORY FOREVER AND EVER. AMEN 

JUST FINISHED THE EBOOK ENTITLED BIBLIATUM MAGNUM

IT CONTAINS 108 PAGES WRITTEN IN THE FILIPINO LANGUAGE.

THE CONTENTS OF THIS BOOK:

PANALANGIN NG ALPHA OMEGA PANGKALAHATAN

9X3 NA PANGKALAHATAN
PANGKALIGTASAN NG SAGRADA FAMILIA
PANGKALIGTASAN
7 LLAVES
PANGKALAHATANG PANGKAHILINGAN
LIWANAG
PANALANGING PANGKAPAYAPAAN
RITUAL UKOL SA VOCALES
KONTRA SA MASASAMANG-LOOB
PAMBAKOD AT DEPENSA
PANGKAHILINGAN
KONTRA MAGNANAKAW
RITUAL NG EXORCISMO
PANGKAHILINGAN
PAGPAPAANDAR NG MGA TAGLAY NG ISANG TAO
PAMBAKOD SA KAYAMANAN UPANG HINDI MAILIPAT-LIPAT NG MGA TAGA ILALIM NG LUPA
PAGPAPALITAW NG KAYAMANANG NAKABAON SA ISANG LUPA- KUNG ITO AY IPINAGKAKALOOB NA
SISTEMA NG N-J O ENE JOTA
S.T.M.

28 MAIIKLING DASAL PARA SA IBA’T-IBANG
SPIRITUAL NA SISTEMA

1 ATARDAR
2 BIRHEN NAGPAPASUSO
3 KRISTO NG PAGKABUHAY
4 TRESPIKO MATA (AAA ROMA)
5 SAN MIGUEL ARKANGHEL AT SANTIAGO DE GALICIA
6 INFINITO DEUS
7 SANTO NINO
8 SIETE ARKANGHELES
9 ANIMA SOLA
10 QUATRO EVANGELISTA
11 OCHO ADES (8-AD)
11 SPIRITUM WACSIM
12 SATOR
13 DIGNUM CRUCIS
14 DIYOS AMA AT MUNDO
15 RM 1750
16 TATLONG M
17 SAN ZIBAR
18 PURTUGUES
19 AHAHMY
20 7 KANUNUAN
21 J.H.S.
22 CINCO VOCALES
23 ESPIRITU SANTO
24 HARING ARAW
25 SAGRADA FAMILIA
26 SANCTISSIMO SACRAMENTO
27 I.N.R.I.
28 ANG 72 QUINARES

MGA IBA’T-IBANG ORACION NA MAAARING MAKATULONG SA IBA’T IBANG PAGKAKATAON

1. PANALANGIN BAGO LUMAKAD O MANGGAMOT
2. NAGPAPALAKAS NG BISA NG MGA TAGLAY
3. PAMPALAYAS NG MGA MASASAMANG ESPIRITU
4. PAMPAYANIG NG PUSO NG MASAMANG KAAWAY
5. KALIGTASAN
6. PAMBAKOD BILANG PROTEKSYON
7. BALABAL NG PROTEKSYON
8. PANGKALAS NG TIGALPO
9. PANAWAG SA BANAL NA ESPIRITU AT PAGHILING
10. PANGKABUHAYAN
11. MGA SATOR NG VOCALES- LAHAT NA ITO AY PONDO, PODER AT NAGBIBIGAY NG KAPANGYARIHAN SA MARAPAT
12. GAMOT SA NABARANG
13. MGA PANALANGIN BAGO MANGGAMOT NG KULAM O BARANG
14. MGA ORACIONG NAGKAKALOOB NG BISA AT BUHAY SA MGA TAGLAY

PROCEEDS WILL BE FOR THE CONTINUANCE OF MISSIONARY WORKS OF DEUS(GOD) WHICH INCLUDES OUTREACH FOR THE POOR IN FORM OF GIVING FOOD AND ALMS, GIVING FREE CONSULT AND MEDICATIONS TO THE POOR, AND HELPING SOME INDIGENT FAMILIES TO SURVIVE. 

AD MAJOREM DEI GLORIAM 
UT IN OMNIBUS GLORIUS DEUS 
ALPHA ET OMEGA