Friday, July 1, 2011

UPDATED LISTING OF EBOOKS BY MON SAN DIEGO AKA JOVE REX AL

LIST OF EBOOKS UNDER THE AUTHORSHIP OF MON SAN DIEGO A.K.A. JOVE REX AL 

links to a more updated listing at:
http://jrabooks2.blogspot.com/


EBOOKS CATEGORY A

1.   LLAVES DEL MISTERIO PRINCIPAL Y TRONCO DEL MUNDO TOMO UNO
2.   LLAVES DEL MISTERIO PRINCIPAL Y TRONCO DEL MUNDO TOMO DOS
3.   LLAVES DEL MISTERIO PRINCIPAL Y TRONCO DEL MUNDO TOMO TRES
4.   LLAVES DEL MISTERIO PRINCIPAL Y TRONCO DEL MUNDO TOMO QUATRO
5.   LLAVES DEL MISTERIO PRINCIPAL Y TRONCO DEL MUNDO TOMO CINCO
6.   LLAVES DEL MISTERIO PRINCIPAL Y TRONCO DEL MUNDO TOMO SAIS
7.   LLAVES DEL MISTERIO PRINCIPAL Y TRONCO DEL MUNDO TOMO SIETE
8.   AKLAT NG CINCO VOCALES TOMO 1
9.   AKLAT NG CINCO VOCALES TOMO 2
10.               AKLAT NG CINCO VOCALES TOMO 3
11.               AKLAT NG CINCO VOCALES TOMO 4
12.               AKLAT NG CINCO VOCALES TOMO 5 (FOR DEUS GOD MEMBERS ONLY)
13.               AKLAT NG SANCTUS DEUS FORTIS IMMORTALIS
14.               PANDIGMANG AKLAT NG FARDAZCION (COMBATE ESPIRITUAL) (NO LONGER AVAILABLE)
15.               LIBRO SAGRADO INFINITO DEUS FOOC
16.               LIBRO SAGRADO DEUS OXZIDIUM TOMO 1
17.               PERDICION DEUM
18.               LIBRO MAJICA DE SPIRITUS FAMILIARES 365 DIAS
19.               REQUIEM MORTUOM (NO LONGER AVAILABLE)


EBOOKS OF JOVE REX AL CATEGORY B

1.   AKLAT NG ESPIRITU MEDICA
2.   AKLAT NG MANGGAGAMOT
3.   EL ROPH’EKHA
4.   ESPIRITU MEDICA 1
5.   ESPIRITU MEDICA 2
6.   AKLAT NG RAPHA
7.   AKLAT NG Y ZETA
8.   GLADIUS MALEFICARUM
9.   SAGITTA MALEFICARUM
10.       SAGRADO COMMERCIO
11.       BUENA FORTUNA
12.       MGA PANALANGIN UKOL SA SUWERTE SA BUHAY AT PAGPAPALA
13.       LIBRO TERRESTIUM DE SATOR CORONADOS TOMO 1
14.       LIBRO TERRESTIUM DE SATOR CORONADOS TOMO 2
15.       AKLAT NG 4 ALAS
16.       AKLAT NG 7 ARKANGHELES
17.       AKLAT NG 7 DIBUSYON KAY JESU CHRISTO
18.       SAGRADONG AKLAT NG 7 LLAVES 7 VERTUDES
19.       SIETE VOVEO, 25 LLAVES, ORACION HEBREO
20.       LIBRO SAGRADO 64 LLAVES
21.       ENCANTO DE DEUS ET 28 FAMILIARIS 1
22.       ENCANTO DE DEUS ET 28 FAMILIARIS 2
23.       LIBRO SAGRADO DE SAGRADO VERBO
24.       HACJOTARIVAX
25.       ABBA
26.       AKLAT NG AMA
27.       AGRALLIUM
28.       AKTOS
29.       BIBLIATUM MAGNUM
30.       LIBRO SAGRADO ACTUM DEI TOMO 1
31.       LIBRO SAGRADO PIEDRA AMOR DEL MUNDO TOMO 1
32.       LIBRO SAGRADO PIEDRA AMOR DEL MUNDO TOMO 2
33.       AMOROMA
34.       CHABA MAHAVAHEE(UPANG MAHALIN AT NAISIN)
35.       EMET
36.       ARATEKUM ZAKDUM 1
37.       ASAYAH
38.       LIBRO SAGRADO AURUM
39.       AXAZAXA
40.       AZETA
41.       BARAKHI (AKLAT NG PAGPAPALA)
42.       BERASHIT (AKLAT NG PASIMULA)
43.       BITTACHON (AKLAT NG PAGTITIWALA)
44.       B’EZRAT HASHEM
45.       JUGARUM
46.       SANCTA DEL ARCA
47.       SHEMAYAW (NARINIG NI YAH)
48.       ZENAGOS
49.       ZETATEZ
50.       AKLAT NG PROSESO SA PAGPAPAANDAR NG MGA ORACION, MUTYA, MEDALYON, AT IBA PA
51.       SAGRADO NOMINE 1
52.       BOOK OF PROCESS OF ACTIVATING POWER WORDS, ORATIONS, SPELLS, MEDALLIONS, CRYSTALS, MUSTIKAS, BEZOARS AND THE LIKE
53.       CONJURATUM SPIRITUM 1
54.       CRIE ELEISON AEOUA
55.       LIBRO SAGRADO DEI CRIE ELEISON
56.       EHEIEH ASHER EHEIEH
57.       FORMULATUM
58.       HACJOTARIVAX
59.       USOXTACIVOM
60.       AKLAT NG HARING ADAMANTIUM
61.       KARMA MADRA
62.       AKLAT NG MYSTERIUM VIRGINUM
63.       LIBRO SAGRADO NINO JESUS
64.       AKLAT NG MASO DEL MUNDO 101
65.       ORA SACRA
66.       SHEM HA MEPHORESCH (AKLAT NG BANAL NA PANGALAN)
67.       OXYZ
68.       PSALMO SAGRADO
69.       SPIRITUM WACSIM
70.       LIBRO PODER TESTAMENTO DE S.T.M.
71.       RAPOKAEL (ANG ANINO NG DIYOS)
72.       LIBRO SAGRADO NINO JESUS 1
73.       MYSTICAL MEDITATIONS WITH POWER WORDS AND MANTRA 1
74.       MYSTICAL ORATIONS AND DIAGRAMS IN THE PHILIPPINES 1
75.       PHILIPPINE ALCHEMY
76.       COMPILATION ON SPELLS, TALISMAN, AND ORATIONS THAT INCREASE LUCK IN GAMBLING, GAMES OF CHANCE AND LIFE IN GENERAL
77.       MYSTICAL MEDITATIONS WITH POWER WORDS AND MANTRA 1
78.       MYSTICAL ORATIONS  AND DIAGRAMS IN THE PHILIPPINES 1


EBOOKS CATEGORY C

1.   ADJUVARE FAMILIARIS
2.   ARAMEKAM ZABDIUM
3.   LIBRETO NI ASEZA
4.   AKLAT NG AUM
5.   AKLAT NI METATRON
6.   AKLAT NG MGA CHART UKOL SA PAGKAKATUGMA NG MGA BAGAY-BAGAY
7.   LIBRO SAGRADO CONSAGRATUM  EST
8.   DIBUSYON SIETE DIAS
9.   SAGRADO HEBREO
10.       SAGRADONG AKLAT NG LA COMPANIA DE JESUCRISTO
11.       SHENAYIM 1 (AKLAT NG PAGBABAGO)
12.       SHENAYIM 2 (AKLAT NG PAGBABAGO)
13.       VIMUKTAH PAPAT (AKLAT NG PAGPAPALAYA SA KASALANAN)
14.       SAGRADO TESTAMENTO NINO JESUS 1
15.       42 MYSTICAL PEARLS
16.       QUDDUS
17.       PHILIPPINE OCCULT VOLUME 2


EBOOKS CATEGORY D


1.   BBB AT SANGKAP NG BUHAY
2.   AKLAT NG L.N.P.
3.   PROSESO NG PAGPAPAANDAR NG MGA ORACION, MUTYO, MEDALYON, AT IBA PA.
4.   AKLAT NI SAN ZIBAR AT PURTUGUES
5.   SANGKAP PANGKALIGTASAN 1
6.   SAGRADO TESTAMENTO NINO JESUS 2


EBOOKS CATEGORY E

1.   BIBLE VERSES FOR FORMATION OF SELF
2.   DIVINE VOICE
3.   FOR THE MISSION 1
4.   AKLAT NG LAVATOR PECCATORUM
5.   TALISMAN FOR CHILDREN PROTECTION
6.   PRAYER TO CALL AND STRENGTHEN YOUR GUARDIAN SPIRIT OR GUARDIAN ANGEL
7.   BASIC RITUAL OF CONSECRATION
8.   A METHOD OF BOOSTING ONE’S MIND FOR STUDY
9.   FORMULA SPELL TO BOOST SPIRITUAL POWER 1
10.         FORMULA SPELL TO BOOST SPIRITUAL POWER 2
11.         FORMULA SPELL TO BOOST SPIRITUAL POWER 3
12.         FORMULA SPELL TO BOOST SPIRITUAL POWER 4
13.         FORMULA SPELL TO BOOST SPIRITUAL POWER 5
14.         FORMULA SPELL TO BOOST SPIRITUAL POWER 6
15.         FORMULA SPELL TO BOOST SPIRITUAL POWER 7
16.         FORMULA SPELL AGAINST EVIL SPIRITS 1
17.         FORMULA SPELL AGAINST EVIL SPIRITS 2
18.         FORMULA SPELL AGAINST EVIL SPIRITS 3
19.         FORMULA SPELL AGAINST EVIL SPIRITS 4
20.         FORMULA SPELL AGAINST EVIL SPIRITS 5
21.         FORMULA SPELL AGAINST EVIL SPIRITS 6
22.         FORMULA SPELL AGAINST EVIL SPIRITS 7
23.         FORMULA SPELL FOR DEFENSE 1
24.         FORMULA SPELL FOR DEFENSE 2
25.         FORMULA SPELL FOR DEFENSE 3
26.         FORMULA SPELL FOR DEFENSE 4
27.         FORMULA SPELL FOR DEFENSE 5
28.         FORMULA SPELL FOR DEFENSE 6
29.         FORMULA SPELL FOR DEFENSE 7
30.         FORMULA SPELL FOR PERSONAL MAGNETISM 1
31.         FORMULA SPELL FOR PERSONAL MAGNETISM 2
32.         FORMULA SPELL FOR PERSONAL MAGNETISM 3
33.         FORMULA SPELL FOR PERSONAL MAGNETISM 4
34.         FORMULA SPELL FOR PERSONAL MAGNETISM 5
35.         FORMULA SPELL FOR PERSONAL MAGNETISM 6
36.         FORMULA SPELL FOR PERSONAL MAGNETISM 7
37.         FORMULA SPELL FOR PROTECTION 1
38.         FORMULA SPELL FOR PROTECTION 2
39.         FORMULA SPELL FOR PROTECTION 3
40.         FORMULA SPELL FOR PROTECTION 4
41.         FORMULA SPELL FOR PROTECTION 5
42.         FORMULA SPELL FOR PROTECTION 6
43.         FORMULA SPELL FOR PROTECTION 7
44.         FORMULA SPELL FOR SAFETY 1
45.         FORMULA SPELL FOR SAFETY 2
46.         FORMULA SPELL FOR SAFETY 3
47.         FORMULA SPELL FOR SAFETY 4
48.         FORMULA SPELL FOR SAFETY 5
49.         FORMULA SPELL FOR SAFETY 6
50.         FORMULA SPELL FOR SAFETY 7
51.         FORMULA SPELL FOR SELF-HEALING 1
52.         FORMULA SPELL FOR SELF-HEALING 2
53.         FORMULA SPELL FOR SELF-HEALING 3
54.         FORMULA SPELL FOR SELF-HEALING 4
55.         FORMULA SPELL FOR SELF-HEALING 5
56.         FORMULA SPELL FOR SELF-HEALING 6
57.         FORMULA SPELL FOR SELF-HEALING 7
58.         FORMULA SPELL TO WARD OFF DANGER 1
59.         FORMULA SPELL TO WARD OFF DANGER 2
60.         FORMULA SPELL TO WARD OFF DANGER 3
61.         FORMULA SPELL TO WARD OFF DANGER 4
62.         FORMULA SPELL TO WARD OFF DANGER 5
63.         FORMULA SPELL TO WARD OFF DANGER 6
64.         FORMULA SPELL TO WARD OFF DANGER 7
65.         POWER PRAYER AGAINST MALIGNING PERSONS 1
66.         POWER PRAYER AGAINST MALIGNING PERSONS 2
67.         POWER PRAYER AGAINST MALIGNING PERSONS 3
68.         POWER PRAYER AGAINST MALIGNING PERSONS 4
69.         POWER PRAYER AGAINST MALIGNING PERSONS 5
70.         POWER PRAYER AGAINST MALIGNING PERSONS 6
71.         POWER PRAYER AGAINST MALIGNING PERSONS 7
72.         ON THE BRINK OF SUICIDE  (READ THIS BOOK BEFORE YOU DECIDE TO TAKE YOUR OWN LIFE)
73.         THE WAY AND ROAD TO ENLIGHTENMENT
74.         ORACION NG DIGNUM
75.         PANAWAG NG ANGHEL NA TAGAPAGBANTAY
76.         PANGALAN AT APELYIDO NG DIYOS.
77.         MGA MAHIWAGANG CRUZ- LLAVES DE LUZ DE CHRISTO
          

MGA TALADRO/TALANDRO/ RETABLO (DIAGRAMS) NA MAY MGA DIBUSYON O PANALANGIN:(CATEGORY E)

1.   3 WACSIM
2.   4 EVANGELISTA 1
3.   4 EVANGELISTA 2
4.   4 EVANGELISTA 3
5.   5 VOCALES
6.   7 ARKANGHELES HINDI BINYAGAN
7.   7 SUSI 1
8.   ABRAKADABRA
9.   AHAHMY
10. ALPHA OMEGA 0
11. ALPHA OMEGA 1
12. ALPHA OMEGA 2
13. ALPHA OMEGA 3
14. ANIMASOLA 1
15. ANIMASOLA 2
16. ANIMASOLA 3 (D)
17. BIRHENG NAGPAPASUSO 1
18. BIRHENG NAGPAPASUSO 2
19. BOLANG APOY
20. CORONA AT CLAVO NI JESU CRISTO 1
21. CORONA AT CLAVO NI JESU CRISTO 2
22. CORONA AT CLAVO NI JESU CRISTO3
23. COMPANIA DE JESU CRISTO
24. CRISTONG HARI
25. CRUZ SALVATOR
26. CHAIDDI (D)
27. CIRCULO 1
28. GLORIA ALTISSIMO DEUS 1
29. GLORIA ALTISSIMO DEUS 2
30. GLORIA ALTISSIMO DEUS 3
31. GRANDESISIMO ANIMASOLA
32. HARING ARAW
33. HOSTIA
34. INFINITO DEUS 1
35. INFINITO DEUS (D)
36. JESU CRISTO 1
37. JESU CRISTO 4 EVANGELISTA (D)
38. JESU CRISTO NA NAKAPAKO SA CRUZ (D)
39. JESUS NAZARENO (D)
40. JESUS REXSUM  DEUM (D)
41. NINO JESUS1
42. BIRHENG NAGPAPASUSO
43. BIRHENG NAGPAPASUSO AT CRISTO NG MULING PAGKABUHAY
44. OEX
45. OEX2
46. OXZ KIDLAT
47. ESPIRITU SANTO (D)
48. SPIRITUM WACSIM 1
49. SPIRITUM WACSIM 2
50. SUBMINIMINTAM 1
51. SUBMINIMINAM 2
52. 8-AD